Clas Malmström

Titta! Lyssna! Läs!

Verktyg att använda i vardagen

Jag vill att folk går från mina föreläsningar, inte med bara en aha-upplevelse, kunskap och insikt, utan även med några nya verktyg att använda i vardagen, säger Clas Malmström. Han önskar komma till arbetsplatser som redan är hälsofrämjande och högeffektiva och som vill bli ännu bättre. För att lyckas med det behöver medarbetarna verktyg att klara av sådant som är jobbigt och obehagligt.

På en riktigt bra arbetsplats

Gemensam överenskommelse om att fokusera på prestationen. Uttalad ambition att skapa upplevelser, goa känslor, bland medarbetarna och kunderna. Positiv stress är ändamålsenlig och främjar hälsan. Arbetsglädje förutsätter att medarbetarna är högpresterande. Så varför inte lägga ribban högt? Jobbet ska vara ett lyft i livet. Det säger Clas Malmström i intervju med Jörgen Vogel.

Så uppstår god hälsa

För att orka känna lust och bry oss om måste vi träna. Om vi vill bli friska och må gott måste vi hela tiden utsätta oss för tillräckligt mycket av sådant som vår kropp och vår själ behöver. Om magen eller ryggen eller hjärnan inte får tillräckligt mycket positiv påverkan kommer det att gnissla i magen eller ryggen eller hjärnan. Gnisslet är symtom, inte på sjukdom, utan på funktionell o-hälsa.

Ingen har vilat sig till hälsa

Det är svettigt att må gott. Det är jobbigt att hålla sig energisk. Välbefinnande är inte det samma som bekvämlighet. Vi kan inte softa om vi vill ha god hälsa. Då behöver vi fördela våra energier mellan ansträngning och återhämtning. Vi tar ansvar och bryr oss om. Vi bygger upp och återställer. Först utsätter vi oss för utmaningar och påfrestningar. Sedan går vi i depå och laddar batterierna.

Uppföljning är viktigare än målsättning

På en bra arbetsplats har medarbetarna föresatt sig att den ska vara en fantastisk plats. De lever sin ambition och förverkligar sitt uppdrag. Värderingarna gör de till avsikter. De sätter upp mål som går att förverkliga. De värderar sina ansträngningar. Uppföljningar är viktigare än målsättning. Om medarbetarna inte formulerat mål för sina beteenden gör konsekvenserna beteendena tydliga.

Arbetsglädje är resultat och upplevelse

Bra arbetsplatser kännetecknas av prestationsglädje. Arbetet ger medarbetarna livsglädje. De skapar värden i två dimensioner: resultat och upplevelse. För att lyckas behålla hög prestation och förbli uthålliga måste medarbetarna göra stämningen på arbetsplatsen till ett värde. Det innebär stolthet över att göra nytta, alltså äkta motivation och egen vilja.

Stressar mål oss sönder och samman?

Både ja och nej. Preventiva mål skapar negativ stress, osäkerhet och oro. Det saboterar återhämtningen. Vi drabbas av underåterhämtning (inte överansträngning). Promotiva mål skapar positiv stress, höjer livskvaliteten och förbättrar hälsan. Vi antar meningsfulla utmaningar och tar vara på sådant som vi tycker är viktigt och angeläget i vår vardag. Vi återhämtar oss med kvalitet.