Clas Malmström

"Vi har haft externa föreläsare på våra årliga chefsdagar de senaste 20 åren. Oftast har det varit underhållande och kul men egentligen mest oanvändbart trams. Därför blev jag förvånad igår för då bjöds vi på en föreläsning som verkligen gav något.

Det var Clas Malmström som på ett briljant sätt förklarade hur det här med stress och psykisk ohälsa egentligen fungerar, vad som är positiv respektive negativ stress och var gränsen går mellan arbetsgivarens respektive individens eget ansvar för hur man mår och hur mycket man orkar. Hela svenska folket borde få ta del av det här!"

Kjell-Åke Karlsson, regionchef Bravida

Tack för en fantastisk föreläsning, Clas, vi blev oerhört inspirerade! Och imponerade över hur du lyckades "tränga genom bildskärmen" och nå fram med budskapet på ett så energigivande sätt trots den digitala distanstekniken.

Roland Ahlgren, kontorschef

"Tack för en strålande föreläsning, Clas! Du var i särklass den mest uppskattade av alla våra föreläsare. Utvärderingarna gav dig 4,8 i snitt. 5 var högsta, men någon hade t.o.m. skrivit 6-or på dig!”

Sanna Ehdin arrangör Bjäre Hälsodagar i Båstad

”Den bästa föreläsning jag någonsin har varit på. Och jag har hört många!”

Karin Rystedt HR-direktör Region Gävleborg

”Vid ledarforum fick vi höra en fantastisk föreläsning om hälsa. Jag insåg att det här är något alla våra medarbetare måste få höra!”

Paulina Nyhlén, förskolechef Eslöv

"Oj! Det var den bästa föreläsning jag varit på. Någonsin. Jag har tänkt på det han sa varenda dag sedan dess, och det har hjälpt mig att må mycket bättre på jobbet!"

Torun Forslid, Kanslichef Lunds Universitet

SCROLLA NEDÅT

Föreläsningsväljaren

Ett bra liv är inte bekvämt!

Om vikten att anta utmaningar, engagera sig, att anstränga sig både fysiskt och psykiskt för att kunna nå en god livskvalitet och god jhälsa.

Många förväxlar välbefinnande med att ha det komfortabelt. Att slippa obehag är emellertid inte alls detsamma som att ha ett bra liv. I själva verket är god hälsa inte förenligt med att oavbrutet ha det bekvämt. God hälsa förutsätter att man ofta tar i, anstränger sig, utsätter både kroppen och själen för belastningar.
Att lära sig hur man med mental styrketräning kan öka sin stresstålighet kan ha avgörande betydelse för hur man mår och hur pass väl man tacklar vardagslivets utmaningar. Den kanske viktigaste effekten är att man blir bättre på att ta vara på möjligheter. Det är faktiskt en viktigare förmåga än att vara bra på att undvika risker. Att minimera skadlig påverkan räcker inte för att må bra. God hälsa förutsätter att man aktivt utsätter sig för tillräckligt mycket välgörande påverkan och skaffar sig tillräckligt många goda vanor vars effekter matchar kroppens och själens behov.

En av Sveriges populäraste föreläsare

Hör du till dem som tycker det är skönt att få hjälp av elektriska dörröppnare, hissar, rulltrappor, bilar och allehanda maskiner och hjälpmedel som besparar dig en massa svett? Då kanske du är en av dem som är på väg att fastna i bekvämlighetsfällan? Andelen människor som är i dålig kondition växer skrämmande fort. Försvagade muskler och dålig kondition är i själva verket ett större hälsoproblem än fettövervikt!
Än värre är att många inte förstår att samma princip även gäller i den psykiska dimensionen. Om vi inte regelbundet anstränger oss mentalt tappar hjärnan en del av sin kapacitet. I synnerhet i Sverige har detta blivit ett problem eftersom vi har överdrivit vikten av trygghet så till den milda grad att många missuppfattar det som att allt obehagligt och jobbigt ska undvikas.

Läs mer

Psykosocial arbetsmiljö

Vad är det egentligen som händer på en riktigt bra arbetsplats?

Målgrupp: chefer/ledare, HR-specialister

Detta är en föreläsning som sätter psykosocial arbetsmiljö i nytt ljus, en riktig aha-upplevelse för många chefer! Det handlar inte i första hand om hur man ”fixar” en problemarbetsplats, utan hur man skapar en välfungerande, entusiastisk, engagerad och högpresterande arbetsplats där människor mår bra.

Man kan kalla det för arbetsglädje, men äkta arbetsglädje är så mycket mer än att ha kul på jobbet. Det handlar om prestationsglädje, engagemang, meningsfullhet och gemenskap.

Arbetsglädje är inte bara ett erbjudande från chefen, utan i allra högsta grad också ett åtagande från medarbetarnas sida. Ett åtagandet som i och för sig måste möjliggöras av chefen, men sedan handlar det om att utveckla medarbetarskapet lika mycket som ledarskapet. Vi kommer in på fenomen som ”värdebaserat medarbetarskap” och ”positiv stress i organisationer”.

Arbetsglädje, engagemang och effektivt värdeskapande hör ihop. Stolthet över goda arbetsprestationer är en förutsättning för att må riktigt bra på jobbet. Mod och målmedvetenhet måste uppbådas för att visionen om den riktigt goda arbetsplatsen ska bli verklighet.

Föreläsningen presenterar både teoretiskt och praktiskt en ny syn på psykosocial arbetsmiljö, hur man får fram synergier mellan ledarskap och medarbetarskap, och hur man gör för att ändra en befintlig beteendenorm.

Visst kan en vanlig arbetsdag vara glädjefylld och minnesvärd! Men det gäller att veta hur man gör, både för egen del och i grupp, för att upprätthålla gnistan och engage-manget. På en sådan arbetsplats hjälps alla åt att göra varandra ännu bättre.

Mål och strategier har inte en chans om kulturen är emot!

Begreppet medarbetarskap används allt oftare, men för många är det fortfarande ett mycket diffust begrepp. Begreppet har sitt ursprung i vetenskapliga undersökningar av framgångsrika och högpresterande organisationer. Där har man nämligen funnit att en förutsättning för att bli en riktigt effektiv organisation är att personalen utvecklar sitt förhållningssätt till arbetet och arbetsgivaren till något mycket mer än att bara vara ”löntagare”, ”arbetskraft”, ”anställd” och i stället aktivt engagerar sig och tar ansvar. Den högsta utvecklingsgraden av medarbetarskap är gränsöverskridande och ”medledande” och innebär att man inte bara tar ett aktivt ansvar för sin egen arbetsprestation utan även för den gemensamma. På arbetsplatser där sådana former av medarbetarskap kan påvisas finns en alltid en höggradig arbetsglädje, stark fokusering på värdeskapandet och en mycket god gemenskap.

Läs mer

Arbetsglädje är inte bara att ha kul på jobbet

ed tanke på hur stor del av vårt liv vi tillbringar på jobbet borde vi satsa mer på att få ett så bra arbetsliv som möjligt.

Målgrupp: arbetslag, projektteam, slutna grupper.

De flesta är överens om att det är oerhört betydelsefullt för en god livskvalitet att kunna gå till en välfungerande arbetplats, göra nytta och ingå i en gemenskap. Men förvånansvärt få människor tar vara på alla de möjligheter som finns för att entusiasmen och arbetsglädjen ska nå sin fulla potential. Det är inte bara chefens ansvar – alla måste hjälpas åt!

Visst kan en vanlig arbetsdag vara glädjefylld och minnesvärd! Men det gäller att veta hur man gör, både för egen del och i grupp, för att upprätthålla gnistan och engagemanget. Det handlar om konsten att engagera sig och vara entusiastisk i vardagen.

På en arbetsplats där man förstår hur detta fungerar överträffar alla sig själv och hjälps åt att göra den totala arbetsupplevelsen ännu bättre.

Det satsas mycket på ledarskapskurser och liknande. Nu är det dags att även satsa på medarbetarskapet och låta de anställda utvecklas till det bästa de kan bli.

Den här föreläsningen vänder sig till hela arbetslag, både chefer och medarbetare.

Föreläsningen redogör kortfattat och lättbegripligt för vad forskning om goda arbetsplatser har kommit fram till, och lyfter fram en mängd enkla små knep var och en kan använda sig av för att ta vara på möjligheterna till att få ut ännu mer av arbetet, något som gynnar inte bara en själv utan alla ens arbetskamrater. Till och med familjen där hemma kommer att ha glädje av den här föreläsningen, för många av verktygen fungerar lika bra där som på en arbetsplats. Och åhörarna får en stor dos positiv energi med sig från föreläsningen, tillräckligt för att börja ta initiativ och bidra till en god stämning meddetsamma. Varför vänta? Livet kommer inte sedan…

Läs mer

Varken sjuka eller friska?

Vad ska vi göra med alla dessa patienter som varken är friska eller sjuka?!?

Målgrupp: Personal inom hälso- & sjukvård, företagshälsovård, läkare, psykologer, sjukgymnaster, sköterskor, tandvårdsteam, personal inom äldreomsorg, etc:

Clas är en flitigt anlitad utbildare för läkare, psykologer, sjukgymnaster och andra behandlare om hur man utvecklar bättre metodik för utredning och behandling av patienter med stressrelaterade besvär, somatisering, psykosomatiska besvär, hälsoångest och liknande problem.

Clas anlitas dessutom ofta för insatser inriktade mot hela arbetsplatser inom vård och omsorg för att utveckla teamarbetet och öka arbetsglädjen.

Hälsostress, hypokondri, somatisering och psykosomatik i nytt ljus

Det finns flera olika former av blandade kroppsliga och psykiska besvär som i många fall utgör rejält svåra utmaningar för vårdpersonalen. Föreläsningen går igenom diagnostik, klinisk handläggning och behandling av somatisering, hälsoångest samt de vanligaste formerna av psykosomatiska och stressrelaterade besvär.

Denna föreläsning finns i flera versioner med olika omfattning, från en halv dag till 4 hela dagar. I de mer omfattande utbildningarna ingår fördjupande studier av psykosomatisk patofysiologi med hjälp av psykofysiologisk mätutrustning, samt praktisk träning på olika behandlingsmoment och grupparbeten kring verkliga patientfall.

En annan uppskattad föreläsning som vänder sig specifikt till denna målgrupp är:

Men vi själva då?!?

Det är en friskvårdsföreläsning anpassad för vårdpersonal, både med tanke på deras medicinska kompetens och deras speciella utmaningar på jobbet.

En utvidgad version av denna föreläsning tar även upp utmaningen att bibehålla en god stämning på arbetsplatsen även i tider av överbeläggning och personalbrist.

Arbetsglädjen har avtagit och stressen har ökat under senare år inom vård och omsorg. Delvis är detta en följd av systemfel och inbyggda omänskliga funktioner i politiker- och byråkratstyrda organisationer som landsting och kommuner. Men i stället för att gå och vänta på att någon högt uppsatt tjänsteman ska lösa problemen går det alldeles utmärkt att hantera många av utmaningarna i det egna arbetsplaget. Föreläsningen övergår i en workshop som adresserar frågan: Hur bra vill vi ha det på vår arbetsplats?

Läs mer

Stressmysteriet

Modern stressforskning har visat att utbrändhet och utmattning inte i första hand beror på överansträngning på jobbet, vilket förklarar varför avlastning och liknande åtgärder på arbetsplatsen inte har någon större effekt.

Arbetsgivare måste hitta nya infallsvinklar för att sänka sjuktalen. Det räcker inte att enbart arbeta förebyggande, man måste också ha en fungerande strategi för att arbeta promotivt och höja frisktalen. Vad kan man göra som arbetsgivare för att inte bara förebygga psykisk ohälsa utan också stärka hälsan bland personalen? Och vad är det egentligen som händer på en välfungerande, högpresterande och samtidigt hälsobefrämjande arbetsplats?

Promotivt förändringsarbete

"Va!?! Ännu en bok om change management? Det kan väl ändå inte behövas!?!"

 - Jo för den här boken vänder upp och ner på mycket av det som har blivit gängse bland förändringsledare. Myter, missuppfattningar, rena sakfel och "heliga kor" slaktas friskt. Läsaren får ingående förklaringar till varför så många förändringsprojekt aldrig går i mål.

Och ett helt nytt sätt att leda förändringar presenteras både teoretiskt och praktiskt.

Läs mer om min senaste bok

“Den bästa föreläsning jag någonsin varit på.
Och jag har hört många!”

Karin Rystedt HR-direktör Region Gävleborg

Ladda ned bilder och använd i sociala media

Ladda ned
Ladda ned
Ladda ned
Ladda ned