Clas Malmström

Om Clas

Clas Malmström är leg. läkare och psykoterapeut, specialist i psykiatrisk rehabilitering. Tidigare stressforskare vid Karolinska Institutet, numera företagsläkare på en stor del av arbetstiden, med kunder inom alla branscher som behöver hjälp att utveckla den psykosociala och organisatoriska arbetsmiljön.

Eftersom Clas även har egen erfarenhet av ledarskap och företagande har han en unik mix av kompetenser med både medicinska, psykologiska och affärsmässiga komponenter (bl a varit chef för IKEA:s företagshälsovård i 6 år, samt grundat och byggt upp PBM AB till ett lönsamt företag med 52 anställda innan han sålde och lämnade över till nya ägare och ny ledning).

Clas är också författare och en populär föreläsare eftersom han är en karismatisk scenbegåvning som överraskar och inspirerar samtidigt som innehållet är pålitligt faktaspäckat och baserat på aktuell forskning. Han berättar om arbetsglädjens mekanismer och vad det är som sker på en riktigt bra arbetsplats, där de anställda presterar på hög nivå samtidigt som de mår bra.

Clas kan också reda ut stressens mysterier på ett sätt som många har uttryckt tacksamhet över eftersom det har gett dem något handfast att agera efter i sin vardag. Han har en osedvanlig förmåga att göra teoretiskt krångliga saker begripliga och förklara på ett sådant sätt att åhörarna kan omsätta de nya insikterna och aha-upplevelserna i praktiken.

Läs mer om föreläsningarna i menyn Föreläsningar och kika på några filmklipp i menyn  Titta! Lyssna!

”Tack för en strålande föreläsning, Clas! Du var i särklass den mest uppskattade av alla våra föreläsare. Utvärderingarna gav dig 4,8 i snitt. 5 var högsta, men någon hade t.o.m. skrivit 6-or på dig!”
“Den bästa föreläsning jag någonsin varit på.
Och jag har hört många!”

Karin Rystedt HR-direktör Region Gävleborg