Clas Malmström

Om Clas

Clas Malmström är föreläsare, författare och legitimerad läkare.

Han berättar om arbetsglädje på den goda arbetsplatsen, hälsofrämjande och högpresterande. Han mixar fakta från idrottsmedicin och de senaste rönen i stressforskning med belysande anekdoter och erfarenheter från vardagspusslet.

Under föreläsningens gång uppmuntrar han deltagarna att avbryta honom och ställa frågor utifrån sina behov och önskningar. Han lämnar manuset för att ge klara och tydliga svar. Alla ska återvända hem med nya redskap i verktygslådan.

Föreläsningarna bjuder inte bara på insikter och aha-upplevelser. De ger svar på frågan hur deltagarna ska göra för att anta utmaningar och tåla påfrestningar så att de går nöjda och stolta från en arbetsdag och längtar efter den där goa känslan nästa dag. De får verktyg för att må gott och nå sina uppsatta mål. De lär sig att genomföra åtgärderna ― och njuta av resultaten.

Clas lyckas göra deltagarna entusiastiska och energiska, både den lilla gruppen chefer vid ett frukostseminarium och det stora nätverket HR-ansvariga i plenisalen.

En karismatisk föreläsare och begåvad estradör som överraskar och inspirerar.

”Tack för en strålande föreläsning, Clas! Du var i särklass den mest uppskattade av alla våra föreläsare. Utvärderingarna gav dig 4,8 i snitt. 5 var högsta, men någon hade t.o.m. skrivit 6-or på dig!”
“Den bästa föreläsning jag någonsin varit på.
Och jag har hört många!”

Karin Rystedt HR-direktör Region Gävleborg