Clas Malmström

Arbetsglädje är inte bara att ha kul på jobbet

Arbetsglädje är inte bara att ha kul på jobbet

Målgrupp: arbetslag, projektteam, slutna grupper

Med tanke på hur stor del av vårt liv vi tillbringar på jobbet borde vi satsa mer på att få ett så bra arbetsliv som möjligt. De flesta är överens om att det är oerhört betydelsefullt för en god livskvalitet att kunna gå till en välfungerande arbetplats, göra nytta och ingå i en gemenskap. Men förvånansvärt få människor tar vara på alla de möjligheter som finns för att entusiasmen och arbetsglädjen ska nå sin fulla potential. Det är inte bara chefens ansvar – alla måste hjälpas åt!

Visst kan en vanlig arbetsdag vara glädjefylld och minnesvärd! Men det gäller att veta hur man gör, både för egen del och i grupp, för att upprätthålla gnistan och engagemanget. Det handlar om konsten att engagera sig och vara entusiastisk i vardagen.

På en arbetsplats där man förstår hur detta fungerar överträffar alla sig själv och hjälps åt att göra den totala arbetsupplevelsen ännu bättre.

Det satsas mycket på ledarskapskurser och liknande. Nu är det dags att även satsa på medarbetarskapet och låta de anställda utvecklas till det bästa de kan bli.

Den här föreläsningen vänder sig till hela arbetslag, både chefer och medarbetare.

Föreläsningen redogör kortfattat och lättbegripligt för vad forskning om goda arbetsplatser har kommit fram till, och lyfter fram en mängd enkla små knep var och en kan använda sig av för att ta vara på möjligheterna till att få ut ännu mer av arbetet, något som gynnar inte bara en själv utan alla ens arbetskamrater. Till och med familjen där hemma kommer att ha glädje av den här föreläsningen, för många av verktygen fungerar lika bra där som på en arbetsplats. Och åhörarna får en stor dos positiv energi med sig från föreläsningen, tillräckligt för att börja ta initiativ och bidra till en god stämning meddetsamma. Varför vänta? Livet kommer inte sedan.

Entusiastisk högpresterare eller oengagerad medelmåtta - vad är det som gör skillnaden?

Vilka faktorer avgör om en människa förmår utnyttja sin fulla potential, dra nytta av all sin begåvning?

Hur identifierar man en potentiell högpresterare bland mängden av ambitiösa talanger som inte kommer att hålla hela vägen?

Sist, men inte minst: hur blir man en uthållig, stresstålig och entusiastisk högpresterare?

Låter det hurtigt att ens fråga så? Kanske det, men faktum är att det finns forskningsderiverade och praktiskt användbara svar på dessa frågor, som presenteras på ett oförglömligt sätt. Kom och lär, låt dig inspireras och ha roligt en stund på samma gång!

Tonvikten ligger på att ge deltagarna en översiktlig inblick i den ”verktygslåda” som forskningen har visat är avgörande både för att bli högpresterande och för att hålla i långa loppet. Vem som helst kan höja sin prestationsförmåga om man bara vet vad man ska träna på. Större delen av denna föreläsning ägnas åt att gå igenom hur man kan göra, vad man kan träna på. Prestationsförmåga beror inte bara på medfödd begåvning, utan är i allra högsta grad utvecklingsbar. Forskning i prestationspsykologi har visat vilka de färdigheter och egenskaper är, som avgör hur väl en människa fungerar i olika situationer, inför utmaningar och krav.

Den typ av personlig hävstångskompetens som här avhandlas blir varje dag allt viktigare för alla dem som jobbar på konkurrensutsatta arbetsplatser, där stora krav ställs på individens förmåga att ta ansvar för sin del av värdeskapandet, sin energi, entusiasm och motivation även i perioder av hög arbetsbelastning, snabb förändringstakt, komplexa uppgifter och tuffa krav från kund/uppdragsgivare.

Föreläsaren, Clas Malmström, läkare och psykiater, beteendeterapeut och forskare som har mångårig erfarenhet av att arbeta med prestationshöjande program på arbetsplatser och inom idrotten.

Föreläsningen kan anpassas efter speciella behov, till exempel säljteam, projektgrupper, chefer/ledare, ledningsgrupper, arbetslag som är påtvingade stora förändringar eller står inför särskilt krävande arbetsperioder med mera.

"Tack för en strålande föreläsning, Clas! Du var i särklass den mest uppskattade av alla våra föreläsare. Utvärderingarna gav dig 4,8 i snitt. 5 var högsta, men någon hade t.o.m. skrivit 6-or på dig!”

- Sanna Ehdin arrangör Bjäre Hälsodagar i Båstad”Den bästa föreläsning jag någonsin har varit på. Och jag har hört många!”

- Karin Rystedt HR-direktör Region GävleborgLämna dina uppgifter så kontaktar vi dig!