Clas Malmström

Varken sjuka eller friska?

Vad ska vi göra med alla dessa patienter som är varken friska eller sjuka?!?

Målgrupp: personal inom hälso- och sjukvård, företagshälsovård, läkare, psykologer, sjukgymnaster, sköterskor, tandvårdsteam, personal inom äldreomsorg etc.

Clas är en flitigt anlitad utbildare för läkare, psykologer, sjukgymnaster och andra behandlare om hur man utvecklar bättre metodik för utredning och behandling av patienter med stressrelaterade besvär, somatisering, psykosomatiska besvär, hälsoångest och liknande problem.

Clas anlitas dessutom ofta för insatser inriktade mot hela arbetsplatser inom vård och omsorg för att utveckla teamarbetet och öka arbetsglädjen.

Hälsostress, hypokondri, somatisering och psykosomatik i nytt ljus

Det finns flera olika former av blandade kroppsliga och psykiska besvär som i många fall utgör rejält svåra utmaningar för vårdpersonalen. Föreläsningen går igenom diagnostik, klinisk handläggning och behandling av somatisering, hälsoångest samt de vanligaste formerna av psykosomatiska och stressrelaterade besvär.

Denna föreläsning finns i flera versioner med olika omfattning, från en halv dag till fyra hela dagar. I de mer omfattande utbildningarna ingår fördjupande studier av psykosomatisk patofysiologi med hjälp av psykofysiologisk mätutrustning, samt praktisk träning på olika behandlingsmoment och grupparbeten kring verkliga patientfall.

En annan uppskattad föreläsning som vänder sig specifikt till denna målgrupp är:

Men vi själva då?!?

Det är en friskvårdsföreläsning anpassad för vårdpersonal, både med tanke på deras medicinska kompetens och med tanke på deras speciella utmaningar på jobbet.

En utvidgad version av denna föreläsning tar även upp utmaningen att bibehålla en god stämning på arbetsplatsen i tider av överbeläggning och personalbrist.

Arbetsglädjen har avtagit och stressen har ökat under senare år inom vård och omsorg. Delvis är detta en följd av systemfel och inbyggda omänskliga funktioner i politiker- och byråkratstyrda organisationer som landsting och kommuner. Men i stället för att gå och vänta på att någon högt uppsatt tjänsteman ska lösa problemen går det alldeles utmärkt att hantera många av utmaningarna i det egna arbetsplaget. Föreläsningen övergår i en workshop som adresserar frågan: Hur bra vill vi ha det på vår arbetsplats?

"Tack för en strålande föreläsning, Clas! Du var i särklass den mest uppskattade av alla våra föreläsare. Utvärderingarna gav dig 4,8 i snitt. 5 var högsta, men någon hade t.o.m. skrivit 6-or på dig!”

- Sanna Ehdin arrangör Bjäre Hälsodagar i Båstad”Den bästa föreläsning jag någonsin har varit på. Och jag har hört många!”

- Karin Rystedt HR-direktör Region GävleborgLämna dina uppgifter så kontaktar vi dig!