Clas Malmström

Stressmysteriet

Stressmysteriet

Modern stressforskning har visat att utbrändhet och utmattning inte i första hand beror på överansträngning på jobbet, vilket förklarar varför avlastning och liknande åtgärder på arbetsplatsen inte har någon större effekt.

Arbetsgivare måste hitta nya infallsvinklar för att sänka sjuktalen. Det räcker inte att enbart arbeta förebyggande, man måste också ha en fungerande strategi för att arbeta promotivt och höja frisktalen. Vad kan man göra som arbetsgivare för att inte bara förebygga psykisk ohälsa utan också stärka hälsan bland personalen? Och vad är det egentligen som händer på en välfungerande, högpresterande och samtidigt hälsobefrämjande arbetsplats?

Under denna föreläsning får du svaret på det och mycket annat, bland annat får du lära dig vad mental styrketräning är och hur man befrämjar stresstålighet på både individ- och gruppnivå. Du får även lära dig att det finns två typer av ohälsa, patologisk respektive funktionell, och att det är olika åtgärder som har effekt på respektive kategori. Det är detta som är förklaringen till varför traditionellt förebyggande arbete har så lite effekt (eftersom sådana insatser inte fungerar mot funktionell ohälsa).

Sjukskrivnings-problematiken är även det ett ”mysterium” som behöver avtäckas. Många sjukskrivna är inte sjuka i egentlig bemärkelse, dvs de lider inte av patologisk ohälsa utan av funktionell ohälsa, vilket är en form av ohälsa som sjukvården saknar både resurser och kompetens för att hantera. Så vad är det egentligen som ligger bakom den sentida epidemin av psykisk ohälsa? 

Svaret på detta får du under denna kursdag, tillsammans med en hel del aha-upplevelser och verktyg som du kan ta med dig tillbaka till din vardag och enkelt implementera i din organisation. Visste du till exempel att sambanden mellan positiv stress och god hälsa är lika starka som de mellan negativ stress och ohälsa!?

"Tack för en strålande föreläsning, Clas! Du var i särklass den mest uppskattade av alla våra föreläsare. Utvärderingarna gav dig 4,8 i snitt. 5 var högsta, men någon hade t.o.m. skrivit 6-or på dig!”

- Sanna Ehdin arrangör Bjäre Hälsodagar i Båstad”Den bästa föreläsning jag någonsin har varit på. Och jag har hört många!”

- Karin Rystedt HR-direktör Region GävleborgLämna dina uppgifter så kontaktar vi dig!