Clas Malmström

Titta! Lyssna!

Sänkt kravnivå löser inte stressproblem

Jobbig dag? Grattis?

Vad är det som händer på en bra arbetsplats?

Att göra "ofel" är inte detsamma som att göra rätt. Vårt överdrivna fokus på att förebygga alla tänkbara fel går ibland ut över möjligheterna att göra sådant som är bra.

Ted-föreläsning

TEDxLund -Good health implies lots of stress and inconvenience

UR Kunskapskanalen:
Stressar mål oss sönder och samman?

Både ja och nej. Preventiva mål skapar negativ stress, osäkerhet och oro. Det saboterar återhämtningen. Vi drabbas av underåterhämtning (inte överansträngning). Promotiva mål skapar positiv stress, höjer livskvaliteten och förbättrar hälsan. Vi antar meningsfulla utmaningar och tar vara på sådant som vi tycker är viktigt och angeläget i vår vardag. Vi återhämtar oss med kvalitet.

Hjärnvila i löpspåret

Om du får för dig att motionera i kväll, ställ dig i vägen för dem som kommer joggande i löpspåret och fråga dem vad de sysslar med. De kommer att svara ”jag vilar, det ser du väl”. Kanske fattar du inget, eftersom svetten lackar på dem och de har hundrafyrtio i puls. ”Jag vilar hjärnan”, förklarar de. Hjärnan behöver trötta muskler för att återhämta sig.

Ingen har vilat sig till hälsa

Det är svettigt att må gott. Det är jobbigt att hålla sig energisk. Välbefinnande är inte det samma som bekvämlighet. Vi kan inte softa om vi vill ha god hälsa. Då behöver vi fördela våra energier mellan ansträngning och återhämtning. Vi tar ansvar och bryr oss om. Vi bygger upp och återställer. Först utsätter vi oss för utmaningar och påfrestningar. Sedan går vi i depå och laddar batterierna.

Vi måste träna för att må gott

För att orka känna lust och bry oss om måste vi träna. Om vi vill bli friska och må gott måste vi hela tiden utsätta oss för tillräckligt mycket av sådant som vår kropp och vår själ behöver. Om magen eller ryggen eller hjärnan inte får tillräckligt mycket positiv påverkan kommer det att gnissla i magen eller ryggen eller hjärnan. Gnisslet är symtom, inte på sjukdom, utan på funktionell o-hälsa.

Uppföljning är viktigare än mål

På en bra arbetsplats har medarbetarna föresatt sig att den ska vara en fantastisk plats. De lever sin ambition och förverkligar sitt uppdrag. Värderingarna gör de till avsikter. De sätter upp mål som går att förverkliga. De värderar sina ansträngningar. Uppföljningar är viktigare än målsättning. Om medarbetarna inte formulerat mål för sina beteenden gör konsekvenserna beteendena tydliga.

Arbetsglädje är resultat och upplevelse

Bra arbetsplatser kännetecknas av prestationsglädje. Arbetet ger medarbetarna livsglädje. De skapar värden i två dimensioner: resultat och upplevelse. För att lyckas behålla hög prestation och förbli uthålliga måste medarbetarna göra stämningen på arbetsplatsen till ett värde. Det innebär stolthet över att göra nytta, alltså äkta motivation och egen vilja.

På en riktigt bra arbetsplats

Gemensam överenskommelse om att fokusera på prestationen. Uttalad ambition att skapa upplevelser, goa känslor, bland medarbetarna och kunderna. Positiv stress är ändamålsenlig och främjar hälsan. Arbetsglädje förutsätter att medarbetarna är högpresterande. Så varför inte lägga ribban högt? Jobbet ska vara ett lyft i livet. Det säger Clas Malmström i intervju med Jörgen Vogel.

Bara vi själva som kan bota funktionell o-hälsa

Funktionell o-hälsa beror på brist på sådan påverkan som vi behöver för att må bra. Vi lider av ont i magen, ont i ryggen, ont i huvudet eller ont i själen. Men vi är inte sjuka. Sjukvården kan inte hjälpa oss. Vi måste själva hjälpa oss. Det är bara vi själva som kan ge oss hälsa. Visst kan vi bistå varandra, någon annan kan tala om vad som är nyttig mat, men menyn är inte maten, så vi måste själva äta.

Motigt att hålla sig frisk

När du utför sådant som främjar din hälsa, när du gör så att du mår gott och håller dig frisk, då visar du dig promotivt kompetent. Det kan vara besvärligt, till och med obehagligt, men det är sådana beteenden som ger ditt liv kvalitet. När du i tid upptäcker skadlig påverkan på kropp och själ, undviker olyckor och sjukdomar, då visar du dig preventivt kompetent. Du håller dig o-sjuk.

Vi måste vilja hålla oss friska för att förbli friska

Ett leende. En kram. Lite ögonkontakt. Sådant ger oss meningsfulla liv. Det behöver vi. Bland mycket annat. För att må bra och hålla oss friska måste vi utsätta oss för sådant som våra kroppar och själar behöver för att upprätthålla friska livsprocesser. Vi måste dessutom påminna oss om att vilja må bra för att hålla oss friska. Det är jobbigt att leva. Men det är också kul.

Överansträngning och underåterhämtning

Det är inte överansträngning som gör att någon drabbas av utbrändhet. Orsaken till att någon blir utmattad och deprimerad är inte att den personen gjort för mycket. Det är underåterhämtning som orsakat sjukdomen.  Personen har vilat för lite. Därför har personen för lite energi och har kanske gått sönder. Ansträngande arbetsdagar och tuffa träningspass kräver givande stunder av återhämtning.

Välja och välja bort

Allt som vi gör innebär att vi låter bli att göra annat. Vi hinner inte bry oss om allt. Vi orkar inte göra allt på topp. Vi måste välja vad som är viktigt för oss här och nu – och välja bort allt annat. Annars återhämtar vi oss inte från ansträngningarna, sliter vi ut oss, gör vi oss utmattade, och då blir inget bra. Prestationsångest kan vi träna bort med perspektivförmåga. Vi behöver öva oss i att prioritera.